1

Temat: Karta wędkarska - o karcie wędkarskiej i zezwoleniu PZW

Pytania i odpowiedzi dotyczące wyrabiania zezwoleń na wędkowanie w Polskim Związku Wędkarskim (PZW).

Do wędkowania na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego potrzebne jest nam zezwolenie w postaci karty wędkarskiej i legitymacji członkowskiej.

Aby uzyskać kartę wędkarską:

  1. Musimy udać się do siedziby koła, stanicy PZW, bosmanatu itp.

  2. Zdać egzamin ze znajomości Regulaminu Amatorskiego Połowu Rryb (RAPR).

  3. Otrzymać zaświadczenie.

  4. Z zaświadczeniem i zdjęciem musimy się udać do starostwa, gdzie składamy papiery.

  5. Po złożeniu dokumentów czekamy na wyrobienie i wydanie naszej nowej karty (koszt uzyskania karty wędkarskiej to jakieś 10 PLN).

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

Karta wędkarska upoważnia do wędkowania jedynie na wodach państwowych.

Wędkowanie na wodach należących do Polskiego Związku Wędkarskiego możliwe jest po wniesieniu opłaty wpisowej i składek.

Wyrobienie legitymacji:

  1. Ponownie musimy udać się do siedzimy koła okręgu do którego chcemy należeć.

  2. Okazać kartę wędkarską.

  3. Zapłacić potrzebne składki.

  4. Jechać nad wodę z przekonaniem, że jesteśmy członkami PZW wink

Opłaty:

Składki opłacane są z góry za cały rok, a wysokość opłat zależy od przynależności do PZW.

Ważne i przydatne pliki:

Wędkarstwo - lubię to i to i tam to... Design by Malina => Kontakt ...i stworzę dla Ciebie stronę internetową.